TMdrive-MV

Dự án PVCFC: "Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng biến tần trung thế TMEIC TMdrive-MV năm 2019".

  • Kiểm tra tình trạng các vật tư dự phòng trong kho 
  • Đo đạc, kiểm tra đánh giá máy biến áp nguồn.
  • Đo đạc, kiểm tra và đánh giá ngăn điều khiển.
  • Kiểm tra hệ thống nối đất từ động cơ vào trong biến tần trung thế. 
  • Bảo dưỡng từng cell của biến tần. 
  • Bảo dưỡng hệ thống làm mát: kiểm tra/bảo dưỡng các quạt làm mát, vệ sinh lưới lọc bụi.
  • Kiểm tra đánh giá tình trạng và vệ sinh thiết bị. 
  • Kiểm tra các chức năng bảo vệ của hệ thống.
  • Báo cáo, đánh giá tình trạng thiết bị sau đợt bảo trì. 
  • Khuyến cáo, đề xuất khách hàng các phương án giải quyết các vấn đề hiện tại của thiết bị.

Các tin khác