Nếu bạn muốn sở hữu một trong những hệ thống của chúng tôi, muốn truy cập vào phần mềm , đọc câu hỏi thường gặp & bản dữ liệu kỹ thuật hoặc xem các video hướng dẫn 'hữu ích' vui lòng đăng ký dưới đây.

Hãy đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn gửi là chính xác, vì tất cả đăng ký đều được xác minh trước khi kích hoạt. Chi tiết không chính xác có thể làm chậm quá trình này.

Khi chúng tôi kích hoạt tài khoản của bạn, bạn sẽ nhận được một email xác nhận có chứa một mật khẩu tạm thời.


Không có thông tin nào được nhập vào đây được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào.