TMdrive-MV

Dự án Nhà Máy Giấy Sài Gòn Mỹ Xuân: "Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng biến tần hạ thế TMEIC, Toshiba năm 2019".

 • Bảo dưỡng từng cell của biến tần.
 • Đo đạc, kiểm tra tình trạng các phần tử bên trong cell.
 • Kiểm tra mạch điều khiển (tình trạng các điện trở, IGBT, SCR,…), có báo cáo đánh giá.
 • Dùng cờ-lê lực để kiểm tra lực siết các bulong trong cell.
 • Bảo dưỡng hệ thống làm mát: kiểm tra/bảo dưỡng các quạt làm mát, vệ sinh lưới lọc bụi.
 • Kiểm tra, đánh giá tình trạng và vệ sinh thiết bị.
 • Từ các thông số thu thập được đánh giá tình trạng thiết bị để đảm bảo thiết bị hoạt động an toàn.
 • Kiểm tra, tạo các file backup hệ thống sau khi bảo dưỡng (so sánh file RAM với EEPROM).
 • Dùng các thiết bị chuyên dụng, cho biến tần chạy kiểm tra khi có tải sau khi bảo dưỡng. 
 • Báo cáo, đánh giá tình trạng thiết bị sau đợt bảo trì. 
 • Khuyến cáo, đề xuất khách hàng các phương án giải quyết các vấn đề hiện tại của thiết bị.

Các tin khác