LM-TP309W Nhãn trắng

Tình trạng: Có sẵn
Bảo hành: 1 năm
Nhà sản xuất: MAX - Nhật Bản
Mô tả: Nhãn in màu trắng LM-TP309W, kích thước 09mm (ngang) x 8m (dài); sử dụng cho máy in ống lồng đầu cốt LM-380, LM-390.
Liên hệ:

(028) 3848 8333

0913 914 276

- Băng nhãn in:


STT MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM
 1 LM-TP505W Nhãn trắng LM-TP505W (5mm,16m/cái)    
 2 LM-TP505Y Nhãn vàng LM-TP505Y (5mm, 8m/cái)
 3  LM-TP505T  Nhãn trong suốt LM-TP505T (5mm, 8m/cái)
 4 LM-TP509W Nhãn trắng LM-TP509W (9mm, 16m/cái)    
 5 LM-TP509Y Nhãn vàng LM-TP509Y (9mm, 8m/cái)
 6 LM-TP509T  Nhãn trong suốt LM-TP509T (9mm, 8m/cái)
 7 LM-TP512W Nhãn trắng LM-TP512W (12mm, 16m/cái)    
 8 LM-TP512Y  Nhãn vàng LM-TP512Y (12mm, 8m/cái)
 9 LM-TP305W Nhãn trắng LM-TP305W (5mm, 8m/cái)    
 10 LM-TP305Y Nhãn vàng LM-TP305Y (5mm, 8m/cái)
 11  LM-TP305T  Nhãn trong suốt LM-TP305T (5mm, 8m/cái)
 12 LM-TP309W Nhãn trắng LM-TP309W (9mm, 8m/cái)    
 13 LM-TP309Y Nhãn vàng LM-TP309Y (9mm, 8m/cái)
 14 LM-TP312W Nhãn trắng LM-TP312W (12mm, 8m/cái)    
 15 LM-TP312Y  Nhãn vàng LM-TP312Y (12mm, 8m/cái)